Chấm Công và Nghỉ Phép Công Ty HQC

By | 2 Tháng Bảy, 2024

Giới thiệu về chính sách chấm công và nghỉ phép

Công ty HQC luôn đặt nhân viên lên hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân viên có thể cống hiến và phát triển. Chính sách chấm công và nghỉ phép của HQC được xây dựng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hợp lý, đồng thời giúp nhân viên có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

 Chấm Công

1. Hệ thống chấm công điện tử

HQC sử dụng hệ thống chấm công điện tử hiện đại, giúp quản lý thời gian làm việc của nhân viên một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống này bao gồm:

 • Máy chấm công vân tay: Nhân viên sẽ sử dụng vân tay để chấm công khi vào và ra khỏi công ty.
 • Phần mềm chấm công: Dữ liệu chấm công được lưu trữ và quản lý trên phần mềm chuyên dụng, giúp bộ phận nhân sự dễ dàng theo dõi và xử lý.

2. Quy định về giờ làm việc

 • Giờ làm việc chính thức: Từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Giờ nghỉ trưa: Từ 12:00 trưa đến 1:00 chiều.
 • Làm thêm giờ: Nhân viên có thể làm thêm giờ khi có yêu cầu từ cấp trên và sẽ được tính lương theo quy định.

3. Kiểm soát chấm công

 • Đi muộn và về sớm: Nhân viên đi muộn hoặc về sớm hơn giờ làm việc chính thức sẽ phải báo cáo và được sự đồng ý của quản lý.
 • Chấm công thiếu: Trường hợp nhân viên quên chấm công, phải báo cáo ngay với bộ phận nhân sự để được hỗ trợ xử lý.

Nghỉ phép

1. Các loại nghỉ phép

HQC có chính sách nghỉ phép linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhân viên bao gồm:

 • Nghỉ phép năm: Mỗi nhân viên được hưởng số ngày nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật và tùy thuộc vào thời gian làm việc tại công ty.
 • Nghỉ ốm: Nhân viên bị ốm có thể xin nghỉ và phải cung cấp giấy chứng nhận y tế.
 • Nghỉ thai sản: Nhân viên nữ có quyền nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật.
 • Nghỉ việc riêng: Nhân viên có thể xin nghỉ việc riêng (kết hôn, tang lễ,…) theo quy định của công ty.
 • Nghỉ lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ, tết theo lịch của nhà nước và chính sách của công ty.

2. Quy trình xin nghỉ phép

Nhân viên cần tuân thủ quy trình xin nghỉ phép để đảm bảo công việc không bị gián đoạn:

 • Đăng ký nghỉ phép: Nhân viên phải điền vào đơn xin nghỉ phép và nộp cho quản lý trực tiếp để được phê duyệt.
 • Phê duyệt: Quản lý xem xét và phê duyệt đơn xin nghỉ phép. Trường hợp nghỉ dài ngày hoặc nghỉ đột xuất, nhân viên cần thông báo trước và cung cấp lý do cụ thể.
 • Cập nhật chấm công: Sau khi được phê duyệt, bộ phận nhân sự sẽ cập nhật thông tin nghỉ phép vào hệ thống chấm công.

3. Chính sách cộng dồn nghỉ phép

Nhân viên có thể cộng dồn ngày nghỉ phép năm nếu không sử dụng hết trong năm đó. Tuy nhiên, số ngày nghỉ phép cộng dồn phải tuân theo quy định cụ thể của công ty và không được vượt quá mức cho phép.

Kết luận

Chính sách chấm công và nghỉ phép của HQC không chỉ đảm bảo quyền lợi cho nhân viên mà còn góp phần vào việc quản lý nhân sự hiệu quả. Bằng việc sử dụng hệ thống chấm công hiện đại và quy trình nghỉ phép rõ ràng, HQC luôn tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể làm việc và phát triển trong môi trường công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *