Category Archives: Thông kê và báo cáo

Thống Kê và Báo Cáo Công Ty HQC

Các phương pháp thống kê và báo cáo 1. Thu thập dữ liệu Hệ thống quản lý thông tin: Sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự (HRM), quản lý tài chính (ERP), và các hệ thống quản lý dự án để thu thập dữ liệu. Chấm công và hiệu suất: Thu thập dữ liệu chấm công,… Read More »