Chính Sách Bảo Mật

Chính sách

Chào mừng các bạn đã đến với hieushare.com sau đây là những thông tin bạn cần nên biết và tuân thủ khi truy cập vào trang Web.

Bình luận

  • Bình luận không được đề cập đến chính trị
  • Phải tuân thủ với pháp luật Việt Nam

Bảo mật

Trang web chúng tôi bảo mật thông tin người đọc tuyệt đối cam kết không để lộ ra bên ngoài. Được kết hợp với công nghệ AI cho nên thông tin của các bạn được đảm bảo.

Người dùng khi gặp bất cứ khó khăn trên ứng dụng chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay lập tức, để khi người dùng đến với trang web có một trải nghiệm tốt nhất.